Избор на дървен материал при зеленото строителство

С настъпването на хубавото време идва и времето на създаването и строителството. Първата стъпка в изграждането на нещо е да се изберат правилните материали. Ако вашият проект включва дърво, вие ще трябва да изберете между третиран и нетретиран дървен материал. Има голямо значение какъв е дървеният материал, който използвате и трябва да се внимава особено ако се използва за нещо, свързано с децата, животните или зеленчуците в градината. Много форми на третиран дървен материал могат да бъдат вредни за вашето здраве.

Дървеният материал, който се използва широко в дома, е защитен от влага, гниене и повреди от насекоми с химически консерванти (пестициди), за да възпрепятства гъбично гниене и да удължи живота на дървото. Ползите от обработената дървесина включват по-дълъг полезен живот и опазване на дърветата. Въпреки това, химикалите, които се използват, за да се съхрани, са токсични. За да се предотврати използването на обработен дървен материал, което води до отрицателни последствия за здравето и въздействието върху околната среда, трябва да имате повече информация, за да изберете сами какво и как да използвате.

Дървото се третира с опасни химични вещества като креозот, който е сложна смес от химични вещества, получени чрез дестилация от въглищен катран; пентахлорфенол, който е доказано, че причинява вродени малформации и увреждане на плода, наред с други здравословни проблеми; хромирана мед арсенат, който е канцерогенен и причинява много различни видове рак и дори смърт.

Използването на третиран дървен материал изисква преди да го вземете да си отговорите на няколко основни въпроса:
– Къде ще се използва – в закрити помещения или на открито?
– Ще влиза ли в контакт с какъвто и да е източник на питейна вода, друга вода като езеро или поток или с подпочвените води?
– Има ли възможност да се използва материал с различна степен на токсичност?
– Никога не трябва да се вдишват стърготини при рязането на обработен дървен материал. Винаги носете маска.
Някои от най-важните насоки за използването на обработен дървен материал, включват:
– Въздържайте се от използването на какъвто и да е вид на обработено дърво, където дървесината ще влезе в пряк или непряк контакт с доставките на питейна вода.
– Избягвайте употребата на обработено дърво, където дървесината ще влезе в контакт с човешки или животински храни или с кошери.
– Не е за предпочитане да се използва в дома или в обществени заведения особено ако ще влиза в контакт с питейна вода.
– Не използвайте обработен дървен материал за рязане на дъски или плотове.
– Носете очила за защита, когато работите с подобен материал, както и ръкавици.
– Измийте районите, изложени на риск, добре след работа с дървото и преди хранене, пиене и употреба на тютюневи изделия.
– Изперете работните си дрехи отделно от останалите.

Докато новите техники за третиране на дървен материал се считат за по-безопасни, те все още се нуждаят от предпазни мерки. Днес водните консерванти са широко използвани в изграждането на приложения. Тези водни химикали са различни. Накои от тях сами по себе си са силно токсични и са регламентирани като пестициди, но в обработенвия дървен материал остават плътно залепени по дървото и при нормални условия на използване облъчването ще е минимално.

Написано за списание „Органично“
Автор: Божана Михайлова


VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Вашият коментар